تجربه برنده جایزه ریاضی ایرانی دانشگاه

تجربه: برنده جایزه ریاضی ایرانی دانشگاه اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی زیاد کردن دوبرابری چندقلوزایی ، کم کردن یک درصدی موالید در تهران

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جزئیاتی در مورد موالید ثبت شده است در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را نشان می‌دهد که در آن می‌توان به

زیاد کردن دوبرابری چندقلوزایی ، کم کردن یک درصدی موالید در تهران

کم کردن یک درصدی موالید در تهران/ زیاد کردن دوبرابری چندقلوزایی

عبارات مهم : ایران

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جزئیاتی در مورد موالید ثبت شده است در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را نشان می دهد که در آن می توان به موارد مختلفی از جمله اسامی پرکاربرد، میزان موالید دختران و پسران و… اشاره کرد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته 202 هزار و 925 کودک در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران متولد شدند و 66 درصد از موالید، یعنی 133 هزار و 918 مورد، در شهرستان پایتخت کشور عزیزمان ایران ثبت شده است هست. شهرستانی که بیش از 65 درصد جمعیت استان تهران، یعنی نزدیک به 9 میلیون نفر را در خود جای داده هست. در شهرستان های ری و شمیرانات که مهمترین شهرستان های پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شوند هم به ترتیب 9 هزار و 727 و 10 هزار و 287 مورد تولد به ثبت رسیده است.

زیاد کردن دوبرابری چندقلوزایی ، کم کردن یک درصدی موالید در تهران

کاهش یک درصدی موالید در پایتخت

آمارها نشان می دهد که موالید در سال 95، نسبت به سال94 با کم کردن 0.92 درصدی حدود یک درصد همراه بوده و این در حالی است که در سال 94، تعداد 204 هزار و 925 مورد تولد در اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران ثبت شده است بود. با این وجود آمارهای بین سال های 93 تا 94، این کم کردن تقریبا یک درصدی آمار موالید در سال 95 را پوشش می دهد و در مجموع شاهد رشد موالید هستیم. بر این اساس در سال های 93 و 94 تولد ها در پایتخت کشور عزیزمان ایران با شیب تندی، سیر صعودی را طی کرده هست. به صورتی که در سال 93 موالید 6.5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشت که بالاترین رقم رشد موالید در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران محسوب می شود. در سال 94 هم میزان موالید در استان نسبت به سال 93 با یک درصد کم کردن همراه بود و سال گذشته نیز نسبت به سال 94، کم کردن نزدیک به یک درصد را تجربه کرده است.

تولد 23 نوزاد در هر ساعت/ مرداد ماه پر تولدین ماه سال گذشته

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جزئیاتی در مورد موالید ثبت شده است در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را نشان می‌دهد که در آن می‌توان به

براساس آمارهای موالید ثبت شده است در اداره ثبت احوال استان تهران، در سال 95 به طور میانگین در هر ساعت 23 نوزاد در استان متولد شدند که 51.3 درصد آنها(104 هزار و 243 نفر پسر) و 48.7 درصد(98 هزار و 682 نفر دختر) بوده اند. بیشترین تولد ها در ماه مرداد به ثبت رسیده که مشمول بر 19 هزار و 9 مورد هست. شهریور ماه با 17 هزار و 982 تولد و تیر با 17 هزار و 919 ثبت تولد در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

یکی دیگر از متغیرهای مد نظر در آمارها، نسبت جنسی در بدو تولد هست. این متغیر با تقسیم تولدهای زنده ثبت شده است نوزادان پسر در یک سال بر عدد تولدهای زنده ثبت شده است نوزادان دختر در همان سال و ضرب در عدد 100 محاسبه می شود. بر اساس محاسبات، نسبت جنسی در سال گذشته، 106 هست. البته این متغیر نسبت به سال 94 با یک واحد زیاد کردن همراه هست. همچنین با در نظر گرفتن بازه زمانی سال 93 تا 94، در مجموع نسبت جنسی در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران از 107 به 105 کم کردن داشته است.

نام های محبوب والدین تهرانی

یکی دیگر از موارد، بررسی فروانی اسامی هست. بر این اساس خانواده های تهرانی در سال 95 از میان اسم های مختلف، امیرعلی با فراوانی 4612 را در صدر نام های پرکاربرد پسران گزینش کرده اند. در سال 94 هم، والدین تهرانی نام 5236 نفر از فرزندانشان را امیرعلی نامیده اند. امیرحسین (2989)، امیرعباس (2912)، محمد طاها (2347 نفر) و علی (2213نفر ) نیز در رده های بعدی قرار دارند.

زیاد کردن دوبرابری چندقلوزایی ، کم کردن یک درصدی موالید در تهران

در میان دختران نیز اسامی فاطمه (3977 نفر) ، حلما (2909 نفر)، زهرا (2414 نفر)، باران (1937 نفر) و نازنین زهرا (1811 نفر) پنج اسم برتر، میان نوزادان دختر هست. در سال 94 نیز نام فاطمه با فراوانی 4653، در رتبه نخست نام های دختران قرار داشت.

افزایش میانگین سنی مادران

آمارهای اداره ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران جزئیاتی در مورد موالید ثبت شده است در استان پایتخت کشور عزیزمان ایران را نشان می‌دهد که در آن می‌توان به

بیشترین تولد های ثبت شده است مربوط به مادران دو گروه سنی 25 تا 29 سال و 30 تا 43 سال است که 30 تا 32 درصد موالید را مشمول بر می شود. میانگین سنی مادرانی که در سال 95 صاحب فرزند شدند هم 30.6 است و این در حالی است که این میانگین سنی در سال 89 برابر با 27.9 بوده است.

افزایش دو برابری چند قلوزایی

سال گذشته، سه خانواده تهرانی صاحب فرزندان پنج قلو و زیاد و 16 خانواده صاحب فرزندان چهار قلو شدند. همچنین در ثبت احوال استان پایتخت کشور عزیزمان ایران 133 مورد سه قلوزایی در سال گذشته به ثبت رسیده هست. درصد چند قلوزایی در سال 95 نسبت به سال 94 با زیاد کردن قابل توجهی همراه بود و ثبت 89 مورد تولد، نشان دهنده رشد دو برابری است.

زیاد کردن دوبرابری چندقلوزایی ، کم کردن یک درصدی موالید در تهران

یکی از آمارهایی که به وسیله اداره ثبت احوال مد نظر قرار می گیرد مربوط به اعلام تولد نوزاد و ثبت سند سجلی هست. در این بخش، مشخص شده است است که اطلاعات نوزاد به وسیله چه کسی ثبت شده است هست. بر این اساس 95 درصد از موالید به وسیله پدرها ثبت شده است هست. همچنین دو تولد از سوی قیم، 49 تولد از سوی موسسه نگهدارنده طفل و 9 تولد از سوی مراجع قانونی به ثبت رسیده است.

واژه های کلیدی: ایران | نوزاد | همراه | نوزادان | استان تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs